Site news

สิ่งที่นักศึกษาต้องทำเมื่อ Log in เข้าระบบ Rangsit LMS

สิ่งที่นักศึกษาต้องทำเมื่อ Log in เข้าระบบ Rangsit LMS

- Rinros Suwaree の投稿
返信数: 0

สิ่งที่นักศึกษาต้องทำเมื่อ Log in เข้าระบบ Rangsit LMS คือการใส่รหัสนักศึกษาของตนเองเพื่อง่ายในการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอนโดยคลิกที่