เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies

ท่านเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือไม่

วิธีการเข้าสู่ระบบ

1. ชื่อผู้ใช้ (username) คือ อีเมล์ @rsu.ac.th

2. รหัสผ่าน (password) คือ รหัสเข้าใช้ อีเมล์ @rsu.ac.th

3. ในกรณีที่ไม่มีอีเมล์ @rsu.ac.th ต้องการขออีเมล์ หรือลืมรหัสผ่านให้ติดต่อสอบถามที่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1)

ชั้น 2 ห้อง 207 หรือโทร 5712

4. แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าลืมอีเมล์ @rsu.ac.th หรือลืมรหัสผ่านในการเข้าอีเมล์

5. ทดลองเข้าอีเมล์ในทันทีเพื่อเช็คว่าสามารถเข้าใช้อีเมล์ได้