Site news

แจ้งการปิด Server ระบบ Rangsit LMS เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา

แจ้งการปิด Server ระบบ Rangsit LMS เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา

by Suwaree Rinros -
Number of replies: 0

แจ้งผู้ใช้งานระบบ Rangsit LMS ทุกท่านเนื่องจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ทำการปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาจึงทำการปิดระบบทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 23.30 - 01.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ