Site news

รูปภาพของSuwaree Rinros
แจ้งปิดปรับปรุงระบบวันที่ 16 กับ 17 พฤษภาคม 2563
โดย Suwaree Rinros - ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020, 2:58PM
 

เนื่องด้วยในช่วงเวลานี้มีการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก จึงมีการใช้งานระบบ Rangsit LMS เป็นจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทางศูนย์ RSU Cyber U จึงขอปิดปรับปรุงระบบ Rangsit LMS ในเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม และ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 และจะสามารถกลับมาาใช้งานได้้วันจั...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(69 คำ)
 
รูปภาพของSuwaree Rinros
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ Rangsit LMS
โดย Suwaree Rinros - จันทร์, 6 เมษายน 2020, 6:11PM
 

เนื่องด้วยในช่วงเวลานี้มีการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก จึงมีการใช้งานระบบ Rangsit LMS เป็นจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทางศูนย์ RSU Cyber U จึงขอปิดปรับปรุงระบบ Rangsit LMS ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00–20.00น.  ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบ ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(69 คำ)
 
รูปภาพของSuwaree Rinros
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ Server ส่งผลกระทบต่อระบบ Rangsit LMS
โดย Suwaree Rinros - ศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2019, 3:34PM
 

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ และฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน ได้มีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ภายในห้อง Datacenter และมีการดำเนินการเก็บอุปกรณ์ในการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.00–22.00น.  ส่งผลให้ระบบอินเทอร์เน็...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(85 คำ)
 


ประเภทของรายวิชา