แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ Rangsit LMS

 
Picture of Suwaree Rinros
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ Rangsit LMS
by Suwaree Rinros - Monday, 6 April 2020, 6:11 PM
 

เนื่องด้วยในช่วงเวลานี้มีการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก จึงมีการใช้งานระบบ Rangsit LMS เป็นจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทางศูนย์ RSU Cyber U จึงขอปิดปรับปรุงระบบ Rangsit LMS ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00–20.00น.  ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบ Rangsit LMS ได้ชั่วคราว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก