แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ Server ส่งผลกระทบต่อระบบ Rangsit LMS

 
Picture of Suwaree Rinros
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ Server ส่งผลกระทบต่อระบบ Rangsit LMS
by Suwaree Rinros - Friday, 29 November 2019, 3:34 PM
 

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ และฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน ได้มีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ภายในห้อง Datacenter และมีการดำเนินการเก็บอุปกรณ์ในการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.00–22.00น.  ส่งผลให้ระบบอินเทอร์เน็ต , ระบบอินทราเน็ต , ระบบ Rangsit LMS , ระบบหอสมุด , และระบบการเงินหอพักใช้งานไม่ได้ชั่วคราว และจะกลับมาใช้งานได้ปกติได้ในเวลา 22.00น. เป็นต้นไป

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก