Site news

วิธีการทำให้สามารถเปิดดูบนเรียนที่ใช้ Flash ได้

 
 
Picture of Suwaree Rinros
วิธีการทำให้สามารถเปิดดูบนเรียนที่ใช้ Flash ได้
by Suwaree Rinros - Wednesday, 14 June 2017, 11:33 AM
 

นักศึกษาที่เข้าไปดูบทเรียนยกตัวอย่างรายวิชา CSC100 ต้องตั้งค่าที่ Browser  Chome ก่อนวิธีการดังนี้

1. ให้ปลดล็อกโดยเปิด Browser Chome
2. เลือกจุด 3 จุด ไปที่เมนูการตั้งค่า
3. แสดงการตั้งค่าชั้นสูง -> ความเป็นส่วนตัว -> การตั้งค่าเนื้อหา
4. หาการตั้งค่า Flash แล้วเลือก อนุญาตให้เล่น Flash
เพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นสามารถดูวิดีโอการสอนนี้ประกอบไปด้วย