Site news

สิ่งที่นักศึกษาต้องทำเมื่อ Log in เข้าระบบ Rangsit LMS

 
 
Picture of Suwaree Rinros
สิ่งที่นักศึกษาต้องทำเมื่อ Log in เข้าระบบ Rangsit LMS
by Suwaree Rinros - Monday, 21 December 2015, 1:47 PM
 

สิ่งที่นักศึกษาต้องทำเมื่อ Log in เข้าระบบ Rangsit LMS คือการใส่รหัสนักศึกษาของตนเองเพื่อง่ายในการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอนโดยคลิกที่