ข้าม site news

Site news

รูปภาพของSuwaree Rinros
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ Server ส่งผลกระทบต่อระบบ Rangsit LMS
โดย Suwaree Rinros - ศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2019, 3:34PM
 

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ และฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน ได้มีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ภายในห้อง Datacenter และมีการดำเนินการเก็บอุปกรณ์ในการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.00–22.00น.  ส่งผลให้ระบบอินเทอร์เน็...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(85 คำ)
 
รูปภาพของSuwaree Rinros
แจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุง Server
โดย Suwaree Rinros - พุธ, 9 ตุลาคม 2019, 3:19PM
 

เนื่องด้วยงานดาต้าเซ็นเตอร์ อาคาร 1 ห้อง 207 ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องทำการปรับปรุง Host Server เพื่อทำการเปลี่ยน RAM ที่เสีย และทำการ Verify Cluster Host ใหม่ทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ VM Server ในอนาคต จึงส่งผลกระทบให้ระบบ Rangsit LMS ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันเ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(74 คำ)
 
รูปภาพของSuwaree Rinros
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Rangsit LMS ชั่วคราว
โดย Suwaree Rinros - พฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2019, 3:10PM
 

เนื่องด้วยงาน Data Center อาคาร 1 ห้อง 207 ต้องทำการปรับปรุง Host Server เพื่อทำการ verify cluster Host ใหม่ทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ VM Server ในอนาคต ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 จึงขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบและไม่สามารถใช้งานระบบ Rangsit LMS ได้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16....

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(76 คำ)
 


ข้าม ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา